Audyt energetyczny w programie „Czyste Powietrze”: Co musisz wiedzieć?

Czym jest audyt energetyczny i dlaczego warto go przeprowadzać?

Audyt energetyczny to kompleksowa analiza zużycia energii w budynku lub firmie w celu zidentyfikowania i zalecenia sposobów oszczędzania energii. Główne elementy audytu obejmują:

 • Ocena bieżącego zużycia energii
 • Analiza technicznych aspektów budynku lub procesu produkcyjnego.
 • Identyfikacja obszarów marnotrawstwa.
 • Zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej.

Definicja i szczegółowy zakres audytu energetycznego

Audyt energetyczny to systematyczny proces oceny sposobu i zakresu wykorzystania energii w danym podmiocie (np. budynku, przedsiębiorstwie lub zakładzie przemysłowym). Głównym celem audytu jest identyfikacja możliwości oszczędzania energii i poprawy efektywności energetycznej.

Zakres audytu energetycznego różni się w zależności od szczegółów obiektu i potrzeb klienta, ale zazwyczaj obejmuje:

 • Inwentaryzacja źródeł energii: identyfikacja wykorzystywanych źródeł energii (np. energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego) i ich charakterystyka.
 • Analiza zużycia energii: monitorowanie i analiza danych dotyczących zużycia energii w różnych obszarach i instalacjach.
 • Ocena sprzętu i systemów: ocena wydajności i stanu ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oświetlenia i innych urządzeń zużywających energię.
 • Identyfikacja nieefektywnych działań: określenie, które działania lub urządzenia są nieefektywne i prowadzą do niepotrzebnego zużycia energii.
 • Zalecenia dotyczące oszczędności energii: opracowanie konkretnych zaleceń na podstawie analizy w celu zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia efektywności energetycznej.
 • Analiza ekonomiczna: ocena potencjalnych kosztów i oczekiwanych oszczędności wynikających z wdrożenia zaleceń.
 • Przygotowanie planu działania: przygotowanie harmonogramu działań w celu wprowadzenia zaleceń w życie.

Kluczowe zalety przeprowadzenia audytu energetycznego

Istnieje wiele korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego, zarówno dla właściciela obiektu, jak i dla środowiska. Oto najważniejsze z nich:

 • Oszczędności ekonomiczne: identyfikując obszary nadmiernego zużycia energii i określając sposoby jej oszczędzania, firmy mogą znacznie obniżyć swoje rachunki za energię.
 • Zwiększona wydajność: audyty energetyczne mogą pomóc w optymalizacji systemów i procesów.
 • Zmniejszony ślad węglowy: zmniejszenie zużycia energii prowadzi do mniejszej emisji gazów cieplarnianych.
 • Zwiększona wartość nieruchomości: energooszczędne budynki są bardziej atrakcyjne na rynku.
 • Lepszy komfort: lepsza efektywność energetyczna przynosi korzyści, jak stabilne temperatury wewnętrzne.
 • Zgodność z wymogami prawnymi: audyty mogą być wymagane przez prawo.
 • Poprawa wizerunku: organizacje dbające o środowisko są postrzegane pozytywniej przez klientów i społeczność.

Koszt i zakres audytów energetycznych

Jakie elementy zawiera dokument audytu energetycznego?

Dokument audytu energetycznego to kompleksowe zestawienie informacji na temat zużycia energii w obiekcie oraz zaleceń dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Poniżej przedstawiono kluczowe elementy, które powinny znaleźć się w takim dokumencie:

 • Opis obiektu: krótki opis budynku lub obiektu, w którym przeprowadzono audyt, w tym informacje o lokalizacji, użytkowaniu, powierzchni i roku budowy.
 • Dane historyczne: podsumowanie historycznego zużycia energii na podstawie ostatnich rachunków za energię.
 • Ocena systemu energetycznego: analiza stanu izolacji, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia i innych urządzeń zużywających energię.
 • Wyniki pomiarów: wyniki pomiarów wykonanych za pomocą termografii i innego specjalistycznego sprzętu.
 • Możliwości oszczędności: przegląd obszarów, w których można uzyskać oszczędności energii i szacunki potencjalnych korzyści.
 • Zalecenia: zalecenia dotyczące konkretnych działań, które należy podjąć w celu poprawy efektywności energetycznej.
 • Szacunkowe koszty inwestycji: ocena proponowanych rozwiązań i przewidywany czas zwrotu inwestycji.
 • Podsumowanie: krótkie podsumowanie całego audytu, skupiające się na głównych wnioskach i zaleceniach.

Przygotowanie dokładnej i przejrzystej dokumentacji audytu energetycznego ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia proponowanych środków. Dobrze przygotowany raport może służyć jako solidna podstawa do dalszych działań w zakresie efektywności energetycznej oraz jako narzędzie do uzyskania finansowania dla proponowanych inwestycji.

Koszty audytów energetycznych – jakie są ich konsekwencje?

Audyt energetyczny to proces mający na celu zdiagnozowanie charakterystyki energetycznej budynku oraz zidentyfikowanie i zarekomendowanie działań mających na celu poprawę jego efektywności energetycznej. Koszt przeprowadzenia takiego audytu zależy od szeregu czynników, w tym:

 • Wielkość i rodzaj budynku: audyty dużych budynków mieszalnych są bardziej złożone i czasochłonne, a zatem droższe niż audyty mniejszych budynków jednorodzinnych.
 • Złożoność systemu: budynki z zaawansowanymi systemami HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemami zarządzania energią i innymi nowoczesnymi rozwiązaniami mogą wymagać bardziej szczegółowej analizy.
 • Lokalizacja nieruchomości: ceny audytów mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Ponadto odległość audytora od miejsca audytu może wpływać na dodatkowe koszty podróży.
 • Kwalifikacje i doświadczenie audytora: specjaliści z wyższymi kwalifikacjami i większym doświadczeniem zazwyczaj pobierają wyższe opłaty za swoje usługi.
 • Zakres audytu: czy audyt jest standardowy, czy obejmuje dodatkowe usługi, takie jak termowizja, badanie jakości powietrza w pomieszczeniach lub inne specjalistyczne testy.

Mimo pewnych kosztów początkowych, inwestycja w audyt energetyczny często przynosi znaczące korzyści finansowe w dłuższej perspektywie, dzięki zmniejszeniu kosztów eksploatacyjnych i poprawie komfortu użytkowania budynku.