Trzy rodzaje zaworów kulowych kołnierzowych do pneumatyki

W celu kontrolowania przepływu medium, w instalacjach przemysłowych stosuje się różne rodzaje zaworów kulowych. To elementy techniczne wykorzystywane do odcinania i uruchamiania przepływu medium, cieczy lub gazu. Jedną z ich specyficznych wersji są zawory kulowe kołnierzowe spotykane w trzech podstawowych wariantach. Są nimi zawory kołnierzowe ręczne, pneumatyczne i sterowane elektrycznie.

Zawory kulowe kołnierzowe sterowanie ręcznie

To popularny, tani i jednocześnie niezwykle uniwersalny rodzaj zaworów przemysłowych wykorzystywanych w charakterze zaworów głównych lub pomocniczych. Zawór kulowy kołnierzowy sterowany ręcznie wyposażony jest w charakterystyczną rączkę, która porusza się w jednej płaszczyźnie, najczęściej w poziomie. Wystarczy przesunąć rączkę w lewo lub prawo, odcinając lub zwalniając przepływ medium w instalacji. Gdy zawory kulowe kołnierzowe sterowane ręcznie instalowane są miejscach trudnodostępnych, klasyczną rączkę może zastąpić zajmującym mniej miejsca pokrętłem.

Kołnierzowe zawory kulowe sterowane pneumatycznie

Tego typu zawory zwykle stosowane są w instalacjach przemysłowych jako rodzaj automatycznego zabezpieczenia przed uszkodzeniem instalacji lub urządzenia końcowego w wyniku działania zbyt wysokiego ciśnienia. Pneumatyczny zawór kołnierzowy kulowy automatycznie odcina przepływ medium, gdy ciśnienie w instalacji przekroczy określoną normę. Gdy ciśnienie znajduje się w granicach normy, zawór pozostaje otwarty. Za sterowanie zaworem odpowiada układ pneumatyczny. Takie rozwiązanie stosuje się często w instalacjach przepuszczających gazy pod ciśnieniem.

Kulowe zawory kołnierzowe sterowane elektronicznie

W rozbudowanych instalacjach przemysłowych jako zaworów głównych i pomocniczych zwykle używa się profesjonalnych zaworów kulowych kołnierzowych sterowanych elektrycznie przy pomocy specjalnego sterownika elektronicznego, z poziomu komputera, zdalnie z panelu głównego lub automatycznie w sytuacjach awaryjnych. Zawory kulowe kołnierzowe sterowane elektrycznie nie wymagają bezpośredniego dostępu, a zatem są instalowane w miejscach trudnodostępnych i potencjalnie niebezpiecznych. To zawory droższe od modeli ręcznych, ale zapewniające możliwość zdalnej obsługi.

Nierdzewnych zaworów kulowych kołnierzowych używa się do kontrolowania przepływu medium w różnorodnych instalacjach przemysłowych, zwłaszcza w instalacjach wysokiego ciśnienia. Zastosowanie obustronnego kołnierza skręcanego śrubami sprawia, że połączenia są mocniejsze niż w przypadku typowych zaworów wkręcanych z gwintem.