Dodatek węglowy — co to jest, jak złożyć o kiedy wypłata

W związku kryzysem gospodarczym, galopującą inflacją i rosnącymi cenami rząd wprowadził kilka rozwiązań pomocowych. Jednym z nich jest dodatek węglowy. Komu przysługuje i jak się o niego ubiegać? Ile wynosi dodatek węglowy? Odpowiedź w dzisiejszym artykule.

Dodatek węglowy — co to jest i komu przysługuje

Dodatek węglowy to jednorazowe, bezzwrotne świadczenie w wysokości 3000 zł. Jego beneficjentami są gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Co ważne, świadczenie jest przyznawane bez uwzględnienia kryterium dochodowego, zarówno osobom, które już kupiły opał, jak i tych, które dopiero zamierzają to zrobić.

Dodatek węglowy — problemy z interpretacją przepisów

Ustawa o dodatku węglowym z 5 sierpnia spowodowała spore zamieszanie. Wszystko za sprawą definicji gospodarstwa domowego. Spowodowało to liczne nadużycia, np. możliwość otrzymania kilku świadczeń przez tę samą rodzinę. Dlatego już 2 września przyjęto nowelizację tejże ustawy, zmieniając słowo “gospodarstwo domowe” na “adres”. Zmiany te spowodowały to, że np. wielopokoleniowa rodzina, która mieszka pod jednym dachem, mogła złożyć tylko jeden wniosek. Wydawało się, że nowelizacja ustawy, uczyni ją bardziej jasną. Niestety, po raz kolejny w zmianach w przepisach, nie uwzględniono różnych przypadków i sytuacji. Dlatego zdecydowano o kolejnej nowelizacji.

Dodatek węglowy — kiedy można było złożyć kilka wniosków

Kolejna nowelizacja ustawy o dodatku węglowym została przegłosowana 27 października, a zaczęła obowiązywać 3 listopada. Po zmianach, przywrócono możliwość złożenia kilku wniosków o dodatek węglowy. Są to przypadki, w których:

  • rodziny mieszkają w osobnych lokalach,
  • jeden adres posiadały rodziny, które prowadzą osobne gospodarstwa domowe,
  • każda z rodzin miała osobny piec węglowy albo jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe,
  • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone/wpisane do CEEB.

Jeśli więc, przed nowelizacją ustawy, wniosek został odrzucony, a wnioskodawca spełnia jedno z powyższych kryteriów, mógł złożyć wniosek w okresie od 3 do 30 listopada.

Dodatek węglowy — jak można było złożyć

Dodatek węglowy można było złożyć zarówno w formie tradycyjnej, jak i przez internet (za pośrednictwem portalu ePUAP). Taki dokument należało wypełnić i podpisać dodatkowo podpisem elektronicznym lub przez profil zaufany ePUAP. W przypadku wyboru tradycyjnej formy, wniosek należało dostarczyć do właściwego urzędu gminy (drogą pocztową lub osobiście).

Dodatek węglowy — kiedy wypłata

Zgodnie z art. 2 ust. 11 ustawy dodatek węglowy powinien zostać wypłacony w terminie do dwóch miesięcy od złożenia wniosku, ale z zastrzeżeniem, że w przypadku wniosków złożonych po 30 października 2022 roku, czas na przekazanie pieniędzy upływa dopiero 30 grudnia.

Dodatek węglowy — podsumowanie

Dodatek węglowy, sam w sobie, nie rozwiązuje niestety problemu braku węgla. Czasem bowiem trzeba się zapisać i cierpliwie czekać. Są takie rzeczy, na które nie mamy wpływu. Jednak zawsze możemy ustrzec nasze gospodarstwo domowe przed finansowymi konsekwencjami wielu nieprzewidzianych zdarzeń, np. wykupując ubezpieczenie mieszkania lub domu.